Spotkanie autorskie z Niwenem

25 maja o godzinie 16:30 rozpoczęło się spotkanie autorskie z pisarzem o pseudonimie Niwen, autorem powieści „Pozbawieni ojczyzny”, tomu pierwszego zaplanowanego cyklu powieściowego „Meandry Losu”. Zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi. Spotkanie prowadził Mirosław Słapik, zadając autorowi szereg pytań i dopingując do wyczerpującej informacji. Zebrana publiczność dowiedziała się, że powieść dotyczy czasów odległych, przedstawia rzeczywistość podłomżyńskiej prowincji w czasie bezpośrednio poprzedzającym wybuch II wojny światowej i początek okupacji. W centrum zainteresowania autora znalazły się trudne relacje polsko-żydowskie. Powieść ma więc charakter historyczny, a jednocześnie psychologiczny, społeczno- obyczajowy. Padały też pytania z widowni na które autor odpowiadał ciekawie. Po spotkaniu chętni mogli nabyć omawianą książkę i poprosić o wpis autora. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób.