„Słowa do wolności” w bibliotece

W związku z obchodami 100-lecia Niepodległości 5 listopada Biblioteka Publiczna w Gołdapi gościła aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Tym razem czytali i śpiewali Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski sztukę „Słowa do wolności”. Licznie zgromadzoną publiczność w klimat spotkania wprowadziła Elżbieta Lenkiewicz.

Autorski scenariusz Wiesławy Szymańskiej to opowieść o drodze Polski do niepodległości poprzez słowa wybitnych poetów, prozaików, dramaturgów, jak również działaczy społecznych i politycznych. Spoiwem łączącym teksty autorów z różnych epok, (m. in. Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański, Rydel, Piłsudski, Hemar, Tuwim, Orzeszkowa, Baczyński, Jan Paweł II), są przejmujące i aktualne w swej historyczno-literackiej diagnozie pieśni wybitnego barda Jacka Kaczmarskiego. To znakomity poetycko-muzyczny komentarz do dziejów Polski od zaborów po współczesność.