„Śladami przeszłości” – spotkanie M. M. Ratasiewicza

W dniu 28.03.2019 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi w ramach cyklu spotkań poświęconych prezentacji regionalnych twórców słowa pisanego – odbyło się spotkanie „Śladami przeszłości”, poświęcone dorobkowi twórczemu Mieczysława Mariana Ratasiewicza (1939-2007) zaprezentowane przez żonę Aleksandrę Ratasiewicz.  Gimnazjalistom klas III przypomniano wkład kulturalno-literacki Gołdapi, Suwalszczyzny, które zamieścił mąż w publikacjach książkowych.