Skazani na samotność

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

20 maja 2019 r. minie 100. rocznica urodzin tego wybitnego pisarza i publicysty emigracyjnego, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika Bitwy pod Monte Cassino, współtwórcy „Kultury” paryskiej.

Jak przypomniano w uchwale: „Losy i twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego stanowią świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.

DKK działający przy filii bibliotecznej w Grabowie włączył się w obchody Roku Herlinga-Grudzińskiego.

14 maja, na kolejnym spotkaniu, zmierzyliśmy się z jego opowiadaniem pt. „Wieża”. Autor porusza istotne problemy egzystencjalne człowieka, traktujące o ludzkim cierpieniu i samotności, której nie można uniknąć ani zaradzić. Bohaterowie tej prozy są bez wyjątku ludźmi samotnymi. Samotni z przypadku, samotni z konieczności, samotni z wyboru.