“Seksualność” w Bibliotece

Już drugi rok młodzież gimnazjalna i podopieczni ośrodka szkolno-wychowawczego mogli uczestniczyć w lekcjach multimedialnych organizowanych w naszej bibliotece przez bibliotekarkę – Emilię Wakuluk. W minionym roku szkolnym zostało przeprowadzonych 20 zajęć, w których uczestniczyło 468 osób z różnych klas. Lekcje dotyczyły alkoholizmu, narkomani, dopalaczy, palenia papierosów, agresji, przemocy, seksualności, ochrony środowiska oraz zwyczajów i tradycji wielkanocnych i w większości opierały się na prezentacjach multimedialnych oraz materiałach filmowych. Najpopularniejszym, najchętniej wybieranym tematem była seksualność. Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach, sporządzając listy haseł, z którymi kojarzy im się seksualność. I tu najczęściej pojawiały się: miłość, przyjemność, ale także lęk. Jednym z zadań było też wypisanie przez dziewczęta dwóch cech, jakie kojarzą im się z płcią żeńską i dwóch cech, jakie się kojarzą z płcią męską, przez chłopców. Dziewczęta najczęściej pisały o wrażliwości, delikatności i emocjonalności, natomiast chłopcy o odwadze, egoizmie, śmiałości i słabej umiejętności okazywania uczuć. Ćwiczenie to miało na celu ukazanie różnic, jakie występują pomiędzy dziewczętami a chłopcami oraz uświadomieniu, że zarówno dziewczęta jak i chłopcy inaczej odczuwają i postrzegają różne sytuacje.

Zajęcia dotyczące używek zwracały szczególną uwagę na szkodliwość tych substancji i miały na celu profilaktykę. Lekcje o agresji i przemocy skupiały się głównie na przyczynach i skutkach aktów przemocy oraz sposobach radzenia sobie z agresją.

Można zauważyć, że proponowana tematyka zajęć interesuje młodych ludzi i raczej chętnie uczestniczą oni w takiej formie lekcji. Zachęcamy więc do zgłaszania się i korzystania z tej formy. Na kolejne zapraszamy już po wakacjach.

Biblioteka dziękuje za współpracę nauczycielom gimnazjum, w szczególności pani Anecie Wojnar-Konopka, oraz nauczycielom Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.