Rozstrzygnięcie POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO pod hasłem „Moje, twoje, nasze”

W dniu 22.10.2020r w Bibliotece Publicznej w Gołdapi został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gołdapskiego. Celem konkursu jest kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

Szkoły mogły zgłosić po dwóch reprezentantów w każdej kategorii wiekowej. Do konkursu wpłynęło 21 formularzy zgłoszeniowych z pięciu szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP Boćwinka) oraz z dwóch szkół średnich (LO, ZSZ) z Powiatu Gołdapskiego. Konkurs został podzielony na dwie części. W pierwszej części zaprezentowali się uczniowie z grupy wiekowej 10-11 lat oraz 12-13 lat. Zaś w drugiej części uczniowie z grupy wiekowej 14-16 lat oraz 17-18 lat. Repertuar obejmował jeden wiersz w całości.  Czas trwania recytacji nie mógł przekroczyć 6 minut.

Jury konkursowe dokonało oceny według następujących kryteriów :

  • dobór repertuaru, tj. wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wiekowych uczestników,
  • interpretacja utworów,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu:

I grupa (10-11 lat):

I miejsce: Julia Milewska
II miejsce: Monika Figurska
III miejsce: Michalina Chmiel

Wyróżnienia: Julia Popławska, Julia Treter, Katarzyna Rojek.

II grupa (12-13 lat):

I miejsce: Kamila Jurewicz
II miejsce: Anna Hurec
III miejsce: Mateusz Nowiczenko

Wyróżnienia: Hanna Sawicka, Aleksandra Słowikowska

III grupa (14-16 lat):

I miejsce: Natalia Szymanek
II miejsce: Maciej Słowikowski
III miejsce: Agata Borawska

IV grupa (17-18 lat):

I miejsce: Urszula Jurgielewicz
II miejsce: Sebastian Lutecki
III miejsce: Klaudia Tomasik

Wyróżnienie: Gabriela Łoboda

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto oraz dofinansowany przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.