Na środku stoi dziewczynka na tle rolapów i ścianka z logami

Rozstrzygnięcie POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO pod hasłem „Moje, twoje, nasze”

W dniu 28 października 2022r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gołdapskiego. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Uczestnicy zaprezentowali wiersze poetów takich jak: Z. Chojnowskiego, U. Wrzosek, E. Eweliny, M. Słapika, R. Dutkiewicza, A. Szarejko, K. Szatrawskiego,  J. Żukowskiego, L.A. Moczulskiego, W. Kassa, M.Platte, M. Barańskiego.

Szkoły mogły zgłosić po czterech reprezentantów w każdej kategorii wiekowej. Do konkursu wpłynęło 37 formularzy zgłoszeniowych z pięciu szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi, Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Boćwince) oraz z dwóch szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi) z Powiatu Gołdapskiego. Konkurs zaprezentowali się uczniowie z grupy wiekowej 10-11 lat, 12-13 lat, 14-15 lat oraz 16+ lat. Repertuar obejmował jeden wiersz w całości.  Czas trwania recytacji nie mógł przekroczyć 6 minut.

Jury konkursowe dokonało oceny według następujących kryteriów :

  • dobór repertuaru, tj. wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wiekowych uczestników,
  • interpretacja utworów,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu:

I grupa (10-11 lat):

I miejsce: Jan Dyszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi,
II miejsce: Lena Waszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Boćwince,
III miejsce: Oliwia Dutkowska – Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Noblistów Polskich w Gołdapi,

Wyróżnienie: Bartłomiej Kowalski – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,

II grupa (12-13 lat):

I miejsce: Monika Anna Figurska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,
II miejsce: Oliwia Godlewska – Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi,
III miejsce: Julia Popławska – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi,

Wyróżnienie: Lena Kisłowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,

III grupa (14-15 lat):

I miejsce: Kamila Jurewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
II miejsce: Julia Keller – Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi,
III miejsce: Diana Andrzejewska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,

Wyróżnienie: Zuzanna Hołubowicz – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,

IV grupa (16+ lat):

I miejsce: Klaudia Świtaj – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,
II miejsce: Anna Zarzecka – Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi,
III miejsce: Maciej Słowikowski – Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi,

Wyróżnienie:
Mateusz Piwowar – Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi,
Zuzanna Gajewska – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi,

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Konkurs został objęty: Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto, Honorowym Patronatem Starosty Gołdapskiego Marzanny Marianny Wardziejewskiej oraz dofinansowany przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.

spacer