Rozstrzygnięcie POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO pod hasłem „Moje, twoje, nasze”

W dniu 24 listopada 2021r w Bibliotece Publicznej w Gołdapi został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Recytatorski skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gołdapskiego. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na słowo pisane współczesnych poetów Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

Szkoły mogły zgłosić po czterech reprezentantów w każdej kategorii wiekowej. Do konkursu wpłynęło 45 formularzy zgłoszeniowych z siedmiu szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki, Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Szkoła Podstawowa w Boćwince, Szkoła Podstawowa w Dubeninkach, Szkoła podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie) oraz z dwóch szkół średnich (Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Gołdapi) z Powiatu Gołdapskiego. W konkursie zaprezentowali się uczniowie z grupy wiekowej 10-11 lat, 12-13 lat, 14-16 lat oraz 17-18 lat. Repertuar obejmował jeden wiersz w całości.  Czas trwania recytacji nie mógł przekroczyć 6 minut.

Jury konkursowe dokonało oceny według następujących kryteriów :

  • dobór repertuaru, tj. wartości artystyczne utworów oraz ich dostosowanie do możliwości wiekowych uczestników,
  • interpretacja utworów,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

Laureaci konkursu:

I grupa (10-11 lat):

I miejsce: Łukasz Pojawa
II miejsce: Lena Waszkiewicz
III miejsce: Szymon Chmielewski

Wyróżnienia: Pola Magielnicka, Luiza Proniewicka

II grupa (12-13 lat):

I miejsce: Monika Anna Figurska
II miejsce: Maja Pojawis
III miejsce: Julia Milewska

Wyróżnienia: Izabela Sawic-Syperek, Maja Mejsak

III grupa (14-16 lat):

I miejsce: Maja Piwowar
II miejsce: Michał Jaśkiewicz
III miejsce: Anna Hurec

Wyróżnienia: Mateusz Nowiczenko, Klaudia Świtaj

IV grupa (17+ lat):

I miejsce: Emilia Stankiewicz
II miejsce: Anna Zarzecka

Podsumowaniem recytacji był występ pozakonkursowy uczniów kl.VIId ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi realizujących projekt z biblioteką.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Konkurs został objęty: Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi Tomasza Rafała Luto, Honorowym Patronatem Starosty Gołdapskiego Marzanny Marianny Wardziejewskiej oraz dofinansowany przez Fundację Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.