Rozstrzygnięcie konkursu „Krzyżówka”

W związku z przypadającym na 8 maja Ogólnopolskim Dniem Bibliotekarza i Bibliotek, Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała konkurs polegający na rozwiązaniu krzyżówki. Rozwiązanie należało przesłać w dniu 8 maja do godziny 14:00. Do konkursu wpłynęło 15 wiadomości, spośród których 5 się nie zakwalifikowało, ponieważ nie zostały spełnione warunki regulaminu.

Nagrodzone osoby oraz godzina, w której wysłano zgłoszenie do konkursu:

Magdalena Mackiewicz 00:01

Julia Truchan 00:02

Urszula Masiulaniec 00:03

Anna Strecha 01:00

Małgorzata Marcinkiewicz 05:33

Zosia Błaszczyk 05:49

Renata Wójcik 05:49

Barbara Bester 05:50

Agnieszka Jasińska 08:04

Kamil Wiliwis 08:42

Serdecznie gratulujemy laureatom. Z wszystkimi skontaktujemy się telefonicznie w celu ustalenia warunków odbioru nagrody.