Ptaki na emigracji

Dnia 17. 09. 2013 r. uczniowie klasy Ic ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi przybyli wraz z wychowawczynią Urszulą Masiulaniec do czytelni Biblioteki Publicznej na lekcję biblioteczną pt. „Z biblioteką za pan brat” przygotowaną i poprowadzoną przez pracownika czytelni Agnieszkę Dziobkowską.
W prosty i przystępny dla dzieci sposób omówione zostały podstawowe zasady korzystania ze zbiorów biblioteki, omówiono funkcjonowanie, zapoznano z kilkoma najbardziej lubianymi książkami, a są nimi np. Smokologia, Egiptologia, Księga Czarów. Kolejnym etapem lekcji była prezentacja i film dotyczące „ptaków na emigracji”. Poznaliśmy ptaki, które odlatują na zimę i te które zostają. Uczniowie po zaprezentowaniu materiałów dotyczących ptaków zostali podzieleni na grupy, aby sprawdzić swoją nowo nabytą wiedzę, otrzymali rozsypankę, którą musieli prawidłowo dopasować. Każda z grup prezentowała swój zestaw przypinając na tablicy obrazki ptaków i ich nazwy. Uczniowie chętnie brali udział w dyskusji i odpowiadali na liczne pytania.