Przyjdź do biblioteki i otrzymaj rozetkę

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości obchodzonym 11 listopada, każda osoba, która odwiedzi Bibliotekę Publiczną w Gołdapi do 10 listopada i wypożyczy bądź odda książki otrzyma symbol patriotyczny.
Akcja ma na celu propagowanie postaw patriotycznych oraz upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Datę 11 listopada 1918 uznaje się umownie za początek niepodległego państwa Polskiego (II Rzeczpospolita), jednocześnie będący kresem czasu zaborów austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego na ziemiach polskich, trwającego przez 123 lata (liczony od III rozbioru), a w szerszym ujęciu przez 146 lat (liczony od I rozbioru w 1772).