Przyjaciółki Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi Dyplomem Przyjaciółki Szkoły wyróżniła pracownice Biblioteki Publicznej w Gołdapi za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną szkole w ramach Zielonych Dni w Gołdapi 2020.  Był to dla nas wielki zaszczyt i z ogromną przyjemnością będziemy kontynuować tą współpracę.

spacer