Przemoc i mobbing – lekcja biblioteczna w Gimnazjum w Grabowie

26 kwietnia 2013 r. o 10.00 uczniowie klas gimnazjalnych szkoły w Grabowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej przemocy i mobbingu. Uczniowie zapoznali się ze zjawiskiem przemocy w ramach lekcji multimedialnych w oparciu o film pt. „Oni”. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele z Zespołu Szkół w Grabowie gdzie miało miejsce spotkanie ze względu na brak możliwości lokalowych w filii bibliotecznej w Grabowie. Na początku lekcji poznali pojęcie, rodzaje, odmiany i kierunki przemocy. Po filmie odpowiedzieli na kilka pytań z nim związanych i zapoznali się z przyczynami i skutkami przemocy. Ważnym punktem lekcji było pokazanie strony Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, której działalność jest konkretnym przykładem przeciwdziałania przemocy. Dzięki temu młodzież została uwrażliwiona na to, by nie być obojętnym na akty i przejawy przemocy i zawsze na nie reagować. Na koniec bibliotekarz przeprowadzający zajęcia przedstawił kilka przykładów pozycji książkowych dotyczących przemocy w różnych aspektach, dostępnych w naszej bibliotece osobom zainteresowanym. Lekcje przestrogi to bardzo ważny element wychowawczy poruszający problemy nastolatków w szkole i poza szkołą w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
Lekcje multimedialne przy współpracy Zespołu Szkół w Grabowie i filią biblioteczną w Grabowie mają charakter cykliczny i odbywają się zgodnie z zapotrzebowaniem przy wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem filii bibliotecznej w Grabowie.
Zapraszamy!