Przegląd piosenki i poezji ekumenicznej

Biblioteka Publiczna w Gołdapi 22 kwietnia 2018 r. zorganizowała przegląd piosenki i poezji ekumenicznej. Spotkanie miało charakter wielokulturowy oraz międzypokoleniowy. Podczas spotkania publiczność wysłuchała recytacji wierszy w różnych językach oraz pieśni ekumenicznej. Wydarzenie zgromadziło publiczność, która wypełniła salę w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym co sprawia, że jest zapotrzebowanie na takie działania wśród społeczności gołdapskiej.