PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

       Biblioteka Publiczna w Gołdapi w dniu 17 sierpnia 2009 roku podpisała umowę do przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiodąca. Partnerstwo i chęć współpracy z nasza biblioteką wyraziły 3 biblioteki :Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach – powiat ełcki, Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich – powiat olecki oraz Gminne centrum Kultury w Dubeninkach – Gminna Biblioteka Publiczna – powiat gołdapski. Koordynatorem regionalnym jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Do programu zgłosiło się 955 bibliotek z całej Polski. Najaktywniej zgłaszały się biblioteki z województwa warminisko-mazurskiego (wnioski złożyło 80% uprawnionych).
Program Rozwoju Bibliotek jest przedsięwzięciem nowatorskim o ogólnopolskim zasięgu. Założeniem programu jest pomoc bibliotekom w małych miejscowościach zmiany na centra wiedzy i aktywności lokalnej. Program zaplanowany jest na pięć lat i dysponuje finansami na 28 milionów dolarów, przekazanym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną przeznaczone na : szkolenia kadry bibliotecznej, wzmocnienie systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce będzie realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego utworzoną przed rokiem przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Program Rozwoju Bibliotek wspierają m.in. : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Instytutem Książki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Związek Gmin Wiejskich, marszałkowie i wojewodowie, Gazeta Wyborcza, Grupa onet.pl.
Dla zainteresowanych działalnością i przedsięwzięciami związanymi z Programem Rozwoju Bibliotek strona http://www.biblioteki.org/

 

Regionalne Spotkanie Informacyjne

Dnia 7 października 2009 r. (środa) o godz. 11.00 – 13.30 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie zorganizowali Regionalne Spotkanie Informacyjne dla uczestników I rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali dyrektorki i dyrektorzy bibliotek-finalistek pierwszej rundy Programu, przedstawiciele gmin – organizatorów bibliotek wiodących, przedstawiciele nauki, kultury oraz mediów.
O znaczeniu Programu dla regionu, wynikach rekrutacji i dalszym przebiegu PRB na Warmii i Mazurach zapoznali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Szczegóły dotyczące planowanych szkoleń dla bibliotekarzy przedstawił opiekun regionalny z ramienia Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej – przyszłego realizatora warsztatów planowania pracy biblioteki.
Spotkanie odbyło się w Starym Ratuszu (siedziba WBP) w Olsztynie, ul. Stare Miasto 33.