POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI pod hasłem „Moje, twoje, nasze” – zmiana daty finału

Biblioteka Publiczna w Gołdapi informuje, iż zgodnie z Regulaminem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Moje, twoje, nasze”, który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu gołdapskiego, następuje zmiana terminu finału konkursu  zgodnie z punktem 8 regulaminu „Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu.”
Organizator postanowił wydłużyć czas trwania konkursu:

  1. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 16 listopada 2021r.
  2. Finał konkursu odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 w Centrum Dydaktyczno – Szkoleniowym, ul. Partyzantów 31 (sala nr 67), 19-500 Gołdap.

Powiatowy konkurs recytatorski 2021 inna data.pdf – regulamin

Powiatowy konkurs recytatorski 2021 inna data.odt – załącznik nr 2