Polskie Badania Szpitala Legionowego w Rzymskim obozie „Novae”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi w ramach Festiwalu Zdrowia 2021 zaprasza na spotkanie z Prof. Piotrem Dyczkiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Archeologiem który od 40 lat bada rzymski szpital w antycznym Novae.

Dowiemy się miedzy innymi, skąd się wzięły węże Eskulapa i gdzie rzymscy legioniści jeździli do sanatorium. A od wtorku  8 czerwca zapraszamy do Izby Regionalnej na wystawę uzupełniającą wykład.