„Polska i Świat w znaczkach pocztowych”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza wszystkich do zwiedzania wystawy  filatelistycznej ze zbiorów Zofii Nawrockiej, mieszkanki Gołdapi, pt.: „Polska i Świat w znaczkach pocztowych”. Na wystawie zobaczymy unikalne znaczki pocztowe polskie i zagraniczne.
Pierwsze polskie znaczki pocztowe po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., znaczki z wolnego miasta Gdańska, XIX wieczne znaczki pocztowe z USA oraz właściwie z całego świata.
Nie zabrakło na wystawie kolekcji tematycznych, jak kosmonauci, czy okazjonalne znaczki wydawane przez Polskę w ramach akcji Unii  Europejskich.
Niewątpliwym rarytasem jest kolekcja związana z Janem Pawłem II. A w niej zobaczymy znaczki wydane przez poczty z całego świata przedstawiające Polaka. Ukoronowaniem kolekcji są 2 znaczki pocztowe wydane równocześnie przez Pocztę Polska oraz Watykańską zostały one wydrukowane na srebrnych blaszkach.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Panią Zofia Nawrocką 10 września o godz. 16:00 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w II budynku Izby Regionalnej przy ulicy Kościuszki 30A, gdzie usłyszymy opowieść o pasji  pani Zofii i jej kolekcji.

Od dziś 22  sierpnia do 10 września, można oglądać nową wystawę w Izbie Regionalnej, w budynku nr II przy ulicy Kościuszki 30 A.