Pokój dla Planety

Biblioteka Publiczna w Gołdapi gościła  uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Podczas  wizyty uczniowie mieli okazję w Izbie Regionalnej „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza” zapoznać się akcją poświęconą ochronie wód pod hasłem „Woda – nie marnuję” oraz zwiedzić wystawę „Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku” udostępnioną przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Na zakończenie wszyscy aktywnie uczestniczyli w grupowych zajęciach, wykorzystując własną współpracę, każdy członek grupy musiał brać aktywny udział w rozwiązaniu zadania, ponieważ w przeciwnym razie grupa nie osiągnęła by sukcesu. Młodzież więzła udział również w grze pamięciowej rozwijającej koncentrację uwagi i cierpliwość. Dbajmy o naszą planetę.

Dziękujemy i zapraszamy zainteresowane grupy.