Poezje i obrazy Marii Krajewskiej

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na wystawę poezji i obrazów autorstwa Marii Krajewskiej, która będzie czynna od 9 sierpnia do 9 września 2022 r. w godzinach pracy Wypożyczalni dla Dorosłych.

Maria Krajewska regionalna poetka. Swoją twórczością zachwyca na konkursach literackich zarówno na naszym terenie jak i w Polsce. Ostatnim jej osiągnięciem było zdobycie 1 miejsca w ogólnopolskim konkursie im. Wróbelka Literackiego Olecko 2021 r.

O sobie mówi skromnie tak jak jej cała twórczość i poezja: „Piszę wiersze rymem, słowem prostym tak jak moje życie, bo to ono jest moją inspiracją. Nie jestem poetką, jestem skromnym człowiekiem patrzącym na świat uważnie, czasem jestem tak blisko zdarzeń i ludzi i wtedy powstaje wiersz…”