„Poetycko o mojej fladze narodowej”– wyniki konkursu

Konkurs „Poetycko o mojej fladze narodowej” został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. Jury za główne kryteria oceny przyjęło takie ich elementy, jak: utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych w naszym społeczeństwie w formie literackiej. Po obradach spośród nadesłanych utworów jury postanowiło nagrodzić w następującej kolejności:

I miejsce ex aequo: Aleksandra Ratasiewicz i Urszula Wrzosek

II miejsce ex aequo: Małgorzata Marcinkiewicz, Barbara Bester i Maria Krajewska

III miejsce ex aequo: Alina Oleszczuk i Danuta Ekman

Wyróżnienie ex aequo: Maciej Minksztyn i Zofia Błaszczyk

Gratulujemy!