Podziękowanie za Narodowe Czytanie

Podziękowaniem dzielimy się również z bibliotekami współorganizującymi to wydarzenie: Biblioteka Klubu Wojskowego 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.Patronatem honorowym objęli uroczystość Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto oraz Starosta Gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska, za który bardzo serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również licznym instytucjom i osobom prywatnym – Domowemu Punktowi Przedszkolnemu Nibylandia w Gołdapi, Przedszkolu Samorządowemu Nr 1 w Gołdapi, Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi, Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Gołdapskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Klubowi Wojskowemu 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Środowiskowemu Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi oraz Stowarzyszeniu „Głos Puszczy Rominckiej” w Dubeninkach. Tegoroczną uroczystość wsparły również: Dom Kultury w Gołdapi, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi oraz patroni medialni: Gołdapski Portal Internetowy goldap.info i portal goldap.org.pl. Specjalne podziękowania należą się publiczności, która dzielnie towarzyszyła uroczystościom.