Podróż w głąb mapy – spotkanie autorskie

Podróż w głąb mapy to hasło spotkania z Danielem Bourne i Arturem Nowaczewskim, które odbyło się 24 września 2018 roku Bibliotece Publicznej w Gołdapi. Daniel Bourne i Artur Nowaczewski podczas spotkania zaprezentowali kilka wierszy własnego autorstwa. Ich pasją jest zamiłowanie do pieszych i kultowych podróży. Daniel Bourne kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski ze Stanów Zjednoczonych w celach służbowych gdyż jest pracownikiem naukowym jak również autorem kilku zbiorów poezji. Uważany jest za jednego z ważniejszych tłumaczy poezji polskiej w USA. Artur Nowaczewski jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego oraz poetą, prozaikiem i podróżnikiem. Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, chorwacki, czeski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, turecki. Pieszo przewędrował kilka krajów bałkańskich. „Hostel Nomadów” to tytuł książki jaką napisał po powrocie z podróży do Bułgarii.