„Podaruj wiersz”

Filia biblioteczna w Grabowie włączyła się do akcji społecznej „Podaruj wiersz”.

Organizatorem działania jest Fundacja im. Zbigniewa Herbert wraz z Biblioteką Narodową.

Akcja trwać będzie do 1 października 2019 roku.

Co należy zrobić, aby aktywnie uczestniczyć w akcji?

Wystarczą cztery kroki :

  1. zdecyduj komu podarujesz wiersz ;
  2. sięgnij po książkę z poezją i wybierz wiersz – pamiętając, że wybierasz go dla konkretnej osoby (weź więc pod uwagę, co ta osoba przeżyła, w jakiej jest sytuacji, co może być dla niej ważne) ;
  3. odręcznie przepis wybrany wiersz – możesz też dodać coś od siebie : dedykację, komentarz, datę, podpis ;
  4. podaruj przepisany wiersz osobie, dla której został wybrany – pamiętaj jednak, że nie każdy może samodzielnie odczytać odręcznie napisany tekst, komuś takiemu wiersz warto głośno przeczytać (dotyczy to zwłaszcza osób starszych i małych dzieci).

… Zbigniew Herbert pisał listy do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób które cenił. Ten gest dla pisarza stał się inspiracją do powstania akcji „Podaruj wiersz”. Według pomysłodawców, organizatorów, akcja ma budować sieć międzyludzkich relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie…

Specjalne karty papeterii „Podaruj wiersz” dostępne są w filii bibliotecznej w Grabowie.

Jest jeszcze czas. Zapraszamy serdecznie !