„Podaruj wiersz” w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi

Do 1 października 2019 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi będzie trwała ogólnopolska akcja społeczna „Podaruj wiersz”. W czwartek 19 września bibliotekarki udały się do Szkoły Podstawowej nr 2, by przeprowadzić akcję w klasie trzeciej i siódmej. Zajęcia odbyły się w ramach lekcji języka polskiego. Uczniowie mieli za zadanie wybrać wiersz z tomiku poezji, następnie przepisać go na specjalnej papeterii i wręczyć wybranej przez siebie osobie.
Organizatorem akcji „Podaruj wiersz” jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Biblioteka Narodowa.