Dokument wydany przez Powiatowy Urząd Ziemski dotyczący upoważnienia do transportu 13 koni z Olecka do Gołdapi z dostaw UNRRA pisany na maszynie wykorzystując druk bankowy; na odwrocie zestawienie finansowe oszczędności w języku niemieckim z datą 1942 r.

Pisma ziemskie w Cyfrowej Bibliotece Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Pisma wydawane przez Powiatowy Urząd Ziemski w Gołdapi po II wojnie światowej.

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13173&from=latest

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13169&from=latest

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13168&from=latest

spacer