Piramida w Rapie – wystawa

Od 25 maja 2017 roku do 25 lipca 2017 można zobaczyć wystawę pt. Piramida w Rapie w drugim budynku muzealnym, w którym odbyło się otwarcie wystawy zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi przy współpracy z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kurator wystawy dr Jerzy Marek Łapo – archeolog i historyk przybliżył historię piramidy w Rapie oraz przekazał informacje i ustalenia na temat zagadkowej konstrukcji. Jest to efekt prac archeologiczno-konserwatorskich przeprowadzonych w ostatnich latach (2015-2016) w dwustuletniej piramidzie w Rapie uznawanej powszechnie za kaplicę grobową członków rodu von Fahrenheid. Dr Jerzy Marek Łapo przedstawił nową tezę, że piramida została zaprojektowana jako lodownia do przechowywania lodu wykorzystywanego do celów kuchennych. Zwiedzając wystawę można obejrzeć fotografie oraz modele piramidy przy czym jeden wydrukowano za pomocą trójwymiarowej drukarki cyfrowej, drugi wykonano z gliny. Oba powstały w skali 1:20. Na otwarciu można było również zakupić publikację „Piramida w Rapie”.