Piknik Sieciaki na wakacjach w Bibliotece Publicznej

Biblioteka Publiczna po raz drugi wzięła udział w akcji „Sieciaki na wakacjach”. Zorganizowaliśmy piknik dla dzieci uczęszczających w „Wakacjach w bibliotece”. Udział wzięło 30 dzieci w wieku 6 – 13 lat.
Na spotkanie zaprosiliśmy panią prezes Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zofię Burel, aby przeczytała Nam SiecioKomiks. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem celu Sieciaków oraz bohaterów serwisu społecznościowego, którzy towarzyszyli nam przez cały piknik zapoznając się z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu. Osoby uczestniczące z wielkim zainteresowaniem słuchały komiksu, następnie oglądaliśmy SiecioTV i wyświetlone kreskówki jeszcze chętniej udzielały odpowiedzi do quizów dotyczących bezpieczeństwa w sieci, pojawiały się też odpowiedzi z ich doświadczenia. Miłym zakończeniem spotkania sieciakowego była zespołowa gra planszowa, która wzbudziła wiele emocji oraz dopingu liderom grup. Każda grupa została nagrodzona dyplomami i sieciakowymi gadżetami. Natomiast pani prezes GUTW otrzymała od dzieci SieciakowyPrezent. Cel główny postawiony przez akcję (edukowanie dzieci poprzez zabawę) uważamy za zrealizowany, ponieważ w trakcie spotkania dzieci same stworzyły dekalog korzystania z internetu. (AP)