Pierwszy tydzień „Wakacji z Biblioteką” za nami…

Minął pierwszy tydzień zajęć wakacyjnych dla dzieci organizowanych przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. Na początku wszystkie dzieci zapoznały się i wspólnie stworzyliśmy regulamin wakacji. Przyszła też do nas pani policjantka, która opowiedziała o bezpieczeństwie w czasie wakacji, rozdała dzieciom odblaski i kolorowanki. Następnego dnia uczestnicy wykonali kolorowe łapacze snów. Czwartkowe spotkanie rozpoczęło się od przeczytania legendy „Kwiat paproci” przez panią dyrektor biblioteki Halinę Wojtanis w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Następnie dzieci wykonały ilustracje do wysłuchanej opowieści. Tego dnia odwiedziła nas również pani Ewa Bolewska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi, która przekazała dzieciom informacje mające uchronić je przed różnymi chorobami. Na koniec tygodnia przyszła pora na zajęcia z programowania bez prądu oraz gry komputerowe i planszowe.

 

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” objęta jest Honorowym Patronatem Burmistrza Gołdapi.

Działanie zostało dofinansowane ze środków Gminy Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019.