Pierwsze rozgrywki

W filii bibliotecznej w Grabowie, odbyły się pierwsze rozgrywki gry planszowej “Ropa z Catanu”, którą biblioteka otrzymała dzięki udziałowi w projekcie “Zielone Gry”. Kierowany jest do młodych ludzi (od gimnazjalistów do studentów) w celu zwiększenia ich wiedzy na temat bioróżnorodności, zmian klimatu, oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. Gra uczy współpracy i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, jest również wspaniałą zabawą.

Biblioteka wszystkich zainteresowanych zaprasza do rozgrywek.