Okolicznościowa ulotka w Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi

W zeszłym roku świętowaliśmy 450 lecie urodzin Gołdapi. Dla przypomnienia wydana okolicznościowa ulotka z roku 1970 r.

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13082&from=latest

spacer

Dodaj komentarz