Odwołanie konkursu na film – spot reklamowy „450-lecie urodzin Gołdapi”

Informujemy, iż z dniem 25.05.2020 r. zostaje odwołany konkurs na film – spot reklamowy „450-lecie urodzin Gołdapi”, który obowiązywał od 15 maja do 30 września 2020 r.  na podstawie punktu VI. Postanowienia końcowe; ppkt. 6. Organizator może odwołać/unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.