Odjazdowy bibliotekarz – NOWY TERMIN

Mamy nadzieję, że tym razem pogoda dopisze i rajd się odbędzie.
Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy, miłośnicy książek i rowerów, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenne popołudnie w gronie osób o podobnych pasjach.
Akcja z roku na rok zwiększa swój zasięg. W 2012 r. zorganizowano Odjazdowego Bibliotekarza w 97 miejscowościach, w których wzięło udział blisko 3500 uczestników. W Gołdapi Odjazdowy Bibliotekarz jest organizowany po raz pierwszy.

a18f577832b18656b05b87231f9600b80eb8bf67

Regulamin Rajdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w Gołdapi

I    Organizator

 1. Organizatorem Rajdu jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi.
 2. Organizator Rajdu zadba o utrzymanie spokojnego, rekreacyjnego tempa przejazdu.
 3. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych organizator Rajdu może zmienić trasę lub rozwiązać Rajd, informując o tym uczestników.

II    Cele rajdu

 1. popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji,
 2. popularyzacja czytelnictwa,
 3. popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony środowiska,
 4. integracja środowiska bibliotekarskiego.

III    Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne i nie wymaga zgłoszeń.
 2. Uczestniczyć mogą wszyscy chętni rowerzyści.
 3. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 4. Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność.

IV    Inne postanowienia

 1. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 2. Uczestnicy Rajdu ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
 3. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Rajdu winno być zgodne z przepisami.
 4. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych.
 5. Zgodnie z przepisami ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie nie może przekraczać 15. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 6. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 7. Każdą grupę prowadzi wyznaczony przez organizatora kierownik grupy, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 8. W trakcie Rajdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane z lub bez udziału organizatora (np. przez obecne na Rajdzie media). Uczestnictwo w Rajdzie oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.
 9. Uczestnictwo w Rajdzie oznacza akceptację Regulaminu Rajdu.

PROGRAM  RAJDU „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”

9:30        ZBIÓRKA PRZED BIBLIOTEKĄ, ROZDANIE GADŻETÓW, ODCZYTANIE REGULAMINU

10:00      WYJAZD (trasa: ul. Partyzantów, ul. Wolności, plac Zwycięstwa, ul. Paderewskiego, ul. Suwalska, ul. Promenada Zdrojowa [krótki postój], ul. Wczasowa, ul. 1 Maja,
ul. Świerkowa-META)

11:00      DOJAZD NA METĘ, OGNISKO

11:15      WYMIANA KSIĄŻEK PRZYNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW

11:40      KONKURS NA LEPIEJA

12:20      CZAS WOLNY

13:15      POWRÓT OD BIBLIOTEKI

1625283757d7af3ad471af2bd7d2d6512ccba68c