Odjazdowy bibliotekarz 2019

Biblioteka Publiczna w Gołdapi po raz szósty w tym roku zorganizowała rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”, który odbył się 25 maja 2019 r. Celem rajdu jest integracja środowiska czytelniczego, promowanie bibliotek i czytelnictwa oraz propagowanie roweru jako środka lokomocji.

Rajd rozpoczęliśmy o godzinie 10:00 zbiórką pod pomnikiem Immanuela Kanta. Każdy z uczestników rajdu otrzymał kamizelę odblaskową z logo akcji oraz wysłuchaliśmy pogadanki na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, które przedstawiła nam st. sierż. Joanna Niewińska  z KPP Gołdap, a następnie Agnieszka Stańczak bibliotekarka z Biblioteki Klubu Wojskowego z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego przybliżyła nam postać Immanuela Kanta. Przed wyjazdem  do puszczy głos zabrał Jacek Rakowski z Rowerowej Gołdapi, który logistycznie przedstawił zasady wyjazdu poszczególnych grup rowerowych. Wyruszyliśmy szlakiem Green Velo w kierunku Jurkiszek, a konkretnie do Puszczy Rominckiej do nieistniejącej już miejscowości Szyliny, gdzie znajduje się głaz upamiętniający Fritza Skowronnka. Jolanta Buraczewska bibliotekarka z Biblioteki Klubu Wojskowego z 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego przybliżyła nam postać Fritza Skowronnka następnie funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gołdapi st. chor. Agnieszka Bernatowicz oraz st. chor. Wojciech Kusiuk przeprowadzili pogadankę o zasadach poruszania się po strefie przygranicznej.

Metą rajdu była wiata w miejscowości Jurkiszki, gdzie czekało ognisko, każdy mógł samodzielnie upiec kiełbaskę, posilić się i odpocząć. Organizatorzy przygotowali również zabawy z wykorzystaniem znajomości literatury połączone z Bonami w tym „ZŁOTY BON”, którego zawartością był rower dziecięcy i pakiet książek – sponsorem tego bonu była Fundacja Wspierająca Rozwój Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tu i Teraz” oraz Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Odbył się również konkurs, w którym należało dokończyć tytuł książki. W rajdzie uczestniczyło około 60 osób z terenu powiatu gołdapskiego.

Rajd odbył się dzięki zaangażowaniu:

– Rowerowej Gołdapi;
– 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego – bibliotekarki z Biblioteki Klubu Wojskowego oraz Grupa Zabezpieczenia Medycznego;
– Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi;
– Placówki Straży Granicznej w Gołdapi;
– Fundacji Wspierającej Rozwój Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Tu i Teraz”;
– Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi.

Rajd rowerowy patronatem honorowym objęli Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Starosta Gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska.