Ocal od zapomnienia swoją historię.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza czytelników i sympatyków biblioteki do podzielenia się ze swoimi dokumentami (zdjęcia, pamiątki, druki) dotyczące naszego regionu Warmii i Mazur oraz miasta Gołdapi. Zależy nam na wzbogaceniu i uatrakcyjnieniu zbioru dokumentów życia społecznego.

Czytelniku, możesz ocalić swoją historię jaką tworzyła Twoja rodzina od zapomnienia.

Prosimy o nieodpłatne przekazywanie dokumentów do naszych zbiorów w formie darów lub udostępnienie kolekcji prywatnych do skanowania. Dokumenty zostaną zabezpieczone od zniszczeń, zdigitalizowane, opisane i udostępniane na platformie Biblioteki Cyfrowej. Dzięki temu istnieje szansa na ocalenie nieznanych źródeł historycznych. Stanowią one cenny materiał do pracy badawczej, publicystycznej i oświatowej. Dzięki materiałom nowe pokolenie, pasjonaci historyczni poznają historię jaką tworzyła Twoja rodzina i świat, który szybko przemija.
Nasze zbiory są udostępniane w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej w Olsztynie w dziale “Kolekcje / Kolekcje instytucji”. Znaleźć można pod adresem: http://wmbc.olsztyn.pl

Plakat imitujący postarzały papier ze starymi fotografiami, informacją o działaniu biblioteki oraz logotypy.