Obława Augustowska w naszych zbiorach

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do zapoznania się z publikacjami dostępnymi w naszej bibliotece:  „Obława Augustowska lipiec 1945” wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz  “Dziewczyny obławy augustowskiej”  Teresy Kaczorowskiej.
             W Academice –  cyfrowej bazie książek i artykułów naukowych znajduje się 14 publikacji, które można przeglądnąć w formie elektronicznej. W najnowocześniejszej bibliotece cyfrowych na świecie i jednocześnie największej tego typu bibliotece w Polsce – POLONA dostępne są 4 publikacje o „Obławie Augustowskiej”. Aby skorzystać z publikacji chronionych prawem autorskim należy udać się do Biblioteki Publicznej w Gołdapi, która przystąpiła do Academiki.

Obława Augustowska to największa powojenna zbrodnia na Polakach dokonana przez Sowietów. 592 osoby związane z polskim podziemiem akowskim na tym terenie wywieziono w nieznanym kierunku i zamordowano. Na portalu www.oblawaaugustowska.pl można znaleźć wyniki dotychczasowych badań naukowych nad przebiegiem Obławy, listy ofiar, ich zdjęcia, filmy, mapy, a także informacje o stanie śledztwa prowadzonego przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne/24119,Oblawa-Augustowska.htm