O mobbingu w bibliotece

Tym razem, w ramach lekcji multimedialnych prowadzonych przez bibliotekarza – Emilię Buraczewską w gołdapskiej bibliotece publicznej przedstawiony został temat „Mobbing w grupach rówieśniczych”. W minioną środę i piątek, w dwóch lekcjach uczestniczyły klasy I e i III c gołdapskiego gimnazjum wraz z wychowawcami panią Martą Dębowską oraz Jadwigą Ulewicz. Problem mobbingu stał się w ostatnich latach dość powszechny w polskich szkołach. Młodzież zdaje sobie sprawę z występowania tego zjawiska również w swoim środowisku. Na lekcji przedstawiono prezentację, z której uczniowie dowiedzieli się, co to jest mobbing, poznali przyczyny i formy tego zjawiska, wzorce zachowań typowe dla ofiary i mobbera, konsekwencje bycia ofiarą mobbingu, sposoby pomocy ofiarom mobbingu, zapobieganie mobbingowi oraz instytucje pomocne w walce z tym zjawiskiem. Tradycyjnie już podczas takiego spotkania gimnazjaliści obejrzeli film ukazujący omawiany problem. Na zakończenie bibliotekarz prowadzący zajęcia przedstawił tytuły pozycji książkowych dostępnych w bibliotece wszystkim zainteresowanym zjawiskiem mobbingu.