Nowości w Czytelni

Październik 2013 r.
Czytelnia dla dorosłych zaprasza do korzystania z nowości:

• Bo jesteś człowiekiem : żyć z depresją, ale nie w depresji
• Depresja : poradnik dla przyjaciół i rodziny
• Farmy wiatrowe w systemie elektroenergetycznym
• Koniec tysiąclecia
• Konkurencyjność regionalna : koncepcje, strategie, przykłady
• Międzynarodowe stosunki kulturalne
• Mniejszości narodowe w wymiarze lokalnym
• Mobbing w stosunkach pracy : zagadnienia prawne
• Mosty zamiast murów
• Narty
• Nowe media a tradycyjne środki przekazu : praca zbiorowa
• Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie
• Opowieść o Januszu Korczaku : człowiek, który stał się legendą
• Polityka społeczno-gospodarcza : wybrane problemy i zagadnienia
• Prawo własności intelektualnej
• Prezydentury
• Przyszłość siły
• Psychologia stresu
• Rak duszy : o alkoholizmie
• Siła tożsamości
• Społeczeństwo sieci
• Systemy krajobrazowe : struktura, funkcjonowanie, planowanie
• Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne
• Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych
• Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów

9b2c3280ccea0ba408270c45185bfbcd361642372d91a20a20fcaeb0ae60b5189b810bdf8481b1d7fabe29cae4c17ab9174674894e0c45ac1a84453311a2757082428311f587b7664fa9840376137f80Marzec 2013 r.
Czytelnia dla dorosłych zaprasza do skorzystania z nowości o następujących tytułach:

• Coaching : podstawy umiejętności
• Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu
• Diagnozy i interwencje pielęgniarskie : podręcznik dla studiów medycznych
• Kodeks prawa kanonicznego
• Kontrola NFZ w placówkach opieki zdrowotnej : zasady, procedury, kontrowersje
• Militarna turystyka kulturowa
• Myślistwo : kompendium wiedzy łowieckiej
• Nowe procedury kontraktowania i rozliczania z NFZ świadczeń medycznych : instruktaż z wzorcową dokumentacją
• Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce
• Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym
• Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
• Prawo i procedura cywilna
• Prawo i procedura karna
• Przestępczość wśród młodzieży rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka
• Przestępczość zorganizowana
• Psychologia eventów : pierwszy w Polsce praktyczny podręcznik psychologii dla branży eventowej
• Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym
• Turystyka kulturowa
• Turystyka międzynarodowa w globalnej gospodarce
• Turystyka w Polsce w okresie kryzysu
• Zawody medyczne

356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab_0da4b9237bacccdf19c0760cab7aec4a8359010b0_077de68daecd823babbb58edb1c8e14d7106e83bb1b6453892473a467d07372d45eb05abc2031647a

Listopad 2012 r.
Czytelnia dla dorosłych zaprasza do skorzystania z nowości. Tym razem przekazujemy Państwu książki o następujących tytułach:

 • Geriartia (zdrowie pacjentów m.in. w starszym wieku, opieka);
 • Bezpieczeństwo imprez masowych;
 • Leasing skutki prawne, podatkowe i rachunkowe w roku 2011;
 • Słownik bezpieczeństwa narodowego;
 • Historia ustroju i prawa polskiego;
 • Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • Podstawy prawa dla ekonomistów;
 • Wprowadzenie do prawoznawstwa;
 • Prawo administracyjne;
 • Prawo konstytucyjne;

Kodeks postępowania administracyjnego8bd7954c40c1e59a900f71ea3a266732609915b140bd001563085fc35165329ea1ff5c5ecbdbbeeff38cfe2e2facbcc742bad63f91ad55637300cb45Kolejny raz oddajemy w Państwa ręce książki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oto one:

 • Praktyczny słownik policyjno – prawniczy;
 • Krótka broń palna;
 • Służba więzienna w Polsce;
 • Wykorzystanie wariografu (poligrafu) w badaniach kryminalistycznych oraz kadrowych materiały poseminaryjne;
 • Wywiad hipnotyczny w pracy Policji;
 • Wykroczenia będące czynami przepołowionymi w ujęciu prawnym i kryminologicznym
 • 8becc4911d7fe6b3c2ed0d9fa35cca2cc402984d_03ca6901a384e44a01c5063b7181b63e1b2923e89_06f1e925c24651c349dbaab61a1d57524f9156007_02ded5782abf0ecd0054749cb4cdd634bc89d0e36Październik 2012 r.
  Czytelnia dla dorosłych zaprasza do skorzystania z nowości. Tym razem proponujemy Państwu książki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Ministerstwa Obrony Narodowej z działów Bezpieczeństwo narodowe, straż graniczna, policja, przestępczość, terroryzm i inne.
 • 185cc534df07c5b94b77fe0fa95bb6da12ff66ce9f6586521695034f97fa59b37b6b8fa6946a79741e32098d19ac40c01267e0a6dcd5d52f82dc813cf23ffd36c4ec5759ee5e1e1590df122c103c8f25aaa57b06c443c5427ede155aa31d33e51249208a