Nowe książki w czytelni

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do Czytelni w celu zapoznania się i korzystania z nowości wydawniczych. Tym razem przekazujemy Państwu książki z następujących wydawnictw: Difin, C.H. Beck, CeDeWu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL (Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich), Wydawnictwo Naukowe KATEDRA, Wolters Kluwer, Wydawnictw Komunikacji i Łączności WKŁ oraz innych wydawnictw.

Nowości zostały zakupione w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018 ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy  do korzystania z naszego księgozbioru.