Nowe komputery w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do korzystania z nowych komputerów umiejscowionych w Czytelni i Pracowni Komputerowej. Komputery znajdują się w Bibliotece dzięki dofinansowaniu z Instytutu Książki z projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono 6 laptopów/notebooków. Koszt ogółem zadania wynosił 30 000,00zł., z tego 25 500,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.