Nad jeziorem wśród liliji, gdzie tańczyła świtezianka…

Wrześniowym przedpołudniem mieliśmy okazję na chwilę przenieść się do czasów literackiego romantyzmu i wysłuchać utworów z „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, które promuje polskie dzieła klasyki literackiej. Lilije, Świateziankę oraz Świteź czytali przedstawiciele kultury, edukacji, służb mundurowych, samorządu, duchowieństwa oraz osoby, które indywidualnie odpowiedziały na zaproszenie bibliotek. Usłyszeliśmy także balladę zatytułowaną „Czaty” w języku polskim i ukraińskim. Wersję ukraińską w znakomitym stylu przedstawiła uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi Ewa Rusyn, która przyjechała do Gołdapi ze Lwowa.Następnie wysłuchaliśmy tej samej ballady w języku polskim – w interpretacji pana Jana Stecia. Pan Jan to pisarz, wnosi do swoich powieści lokalny przygraniczny koloryt i z dystansem oraz swoistym poczuciem humoru opisuje klimat prowincjonalnej rzeczywistości. W czasie wakacji uczęszczała na zajęcia zorganizowane przez bibliotekę publiczną. Literatura epoki romantyzmu przypisywała szczególną rolę przyrodzie, wierzeniom ludu oraz folklorowi stąd mogliśmy poczuć obecność nimf, wróżek, świtezianek… W role te wcielili się uczestnicy wakacyjnych zajęć w Bibliotece Publicznej w Gołdapi oraz w Klubie 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego. Podopieczni obydwu instytucji wystąpili z repertuarem piosenek ludowych w aranżacji instruktora klubu wojskowego. Oprawę taneczną zapewnili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi.

Utwór Lilije zaprezentowali:
pani Justyna Charkiewicz – kierownik Wydziału Współpracy, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Gołdapi
ks. kpt. Dawid Banach – proboszcz-administrator Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Suwałkach, kapelan wojskowy – w tym również 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego
pani Małgorzata Gryszkowska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
pani Danuta Bartoszuk – poetka i tłumaczka
por. Marcin Buczyński – funkcjonariusz Placówki Straży Granicznej w Gołdapi
ppłk Grzegorz Karolak – Dowódca Batalionu Logistycznego 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego
rewident Andrzej Gajewski – starszy specjalista Służby Celno-Skarbowej w Gołdapi
pani Marzanna Konieczny – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap
st. kpt. Bogdan Mielnik – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
podinsp. Marcin Wysocki – Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi
pani Agnieszka Iwanowska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej

Utwór Świtezianka:
pan Wojciech Hołdyński – przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi
radni Rady Miejskiej w Gołdapi:
pani Teresa Dzienis
pani Janina Pietrewicz
pani Zofia Syperek
pani Monika Wałejko

Utwór Świteź:
pani Alicja Borowa – słuchaczka Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pani Grażyna Kopcińska – emerytowany  pracownik Policji
pani Aleksandra Król-Berut – nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi
pani Janina Lampard – słuchaczka Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
pani Monika Taudul – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli
pani Ewelina Urzędowska – sołtys Sołectwa Marcinowo
pani Urszula Wrzosek – poetka, emerytowana nauczycielka języka polskiego, słuchaczka Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Każdy z uczestników imprezy miał możliwość otrzymania egzemplarza „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza ze specjalną pieczęcią pamiątkową oraz zakładką do książki wykonaną przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej.

Organizatorami tegorocznej edycji byli: Biblioteka Publiczna w Gołdapi, Biblioteka Klubu 15.Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Akcję objęli patronatem honorowym Burmistrz Gołdapi oraz Starosta Gołdapski, natomiast patronatem medialnym: goldap.info, TerazGoldap.pl oraz  goldap.org.pl, a także suwalskie Radio5. Wsparcia organizatorom udzielili ponadto Dom Kultury w Gołdapi, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Piekarnia i cukiernia „Cymes”, Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi. Imprezę prowadziła redaktor Izabela Filc-Redlińska.

Organizatorzy serdecznie dziękują lektorom, publiczności, sponsorom oraz osobom i instytucjom niezmiennie od lat wspierających Narodowe Czytanie w Gołdapi: za czas poświęcony bibliotekom i literaturze, za życzliwość i serdeczność i przede wszystkim za charakterystyczny uroczy klimat, który od wielu lat towarzyszy tej akcji w naszym mieście.

Już wiadomo, że na lekturę Narodowego Czytania 2023 wybrano „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Już dziś zapraszamy do wspólnego czytania tego utworu. Do zobaczenia za rok!

Autorami zdjęć są Filip Matulewicz oraz Biblioteka Publiczna w Gołdapi.