Mieczysław Ratasiewicz – II spotkanie

Biblioteka Publiczna w Gołdapi 30 stycznia 2013 roku zorganizowała spotkanie z Aleksandrą Ratasiewicz poświęcone dorobku twórczemu Mieczysława Ratasiewicza, którego imieniem nazwano gołdapskie muzeum. W spotkaniu udział wzięło ok. 25 osób. O 16.00 uczestnicy spotkania udali się do muzeum w celu wysłuchania i zwiedzenia pochodzenia eksponatów a także historii związanej z powstaniem tak ważnego obiektu w naszym mieście. Po zwiedzeniu muzeum uczestnicy przeszli do czytelni biblioteki gdzie głos zajęła żona patrona muzeum. W czasie spotkania opowiadała elementy z życia osobistego, ale głównie skupiła się na kilku książkach których autorem był  Mieczysław Ratasiewicz znany również wśród społeczności lokalnej jako nauczyciel geografii gołdapskiego liceum. W trakcie spotkania pojawiły się elementy humorystyczne a mianowicie po przeczytaniu urywków prozy pisanej gwarą. W spotkaniu udział wzięli w większości seniorzy, który znali osobiście Mieczysława Ratasiewicza i w czasie dyskusji ciepło wspominali jego poczynania.
Spotkanie miało na celu podsumowanie dorobku w związku z ubiegającą 5 rocznicą śmierci patrona muzeum gołdapskiego ale także człowieka zasłużonego dla pokoleń miejscowej społeczności.