„Media i hejt. Skąd się bierze i jak z nim walczyć”

Biblioteka Publiczna w Gołdapi pozyskała środki finansowe na realizację zadania pn.:”Chcemy żyć zdrowo i wesoło!” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap. W ramach realizacji zadania w dniu 10.06.2021r. odbyło się pierwsze działanie pt.:”„Media i hejt. Skąd się bierze i jak z nim walczyć” z prof. dr hab. Aliną Naruszewicz – Duchlińską. Zapraszamy do udziału w kolejnych działaniach.