Mazury i Mazurzy dawniej i dziś

W ramach Tygodnia Bibliotek, Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała spotkanie autorskie z Waldemarem Mierzwą wokół książki „Zrozumieć Mazury”.
„Zrozumieć Mazury. Rzecz w 50 odsłonach” to zbiór szkiców autora poświęconych Mazurom, które ukazywały się w gdańskiej „Pomeranii”. Spotkanie dedykowane było dla tych, którzy Mazur nie znają albo chcieliby się o nich więcej dowiedzieć, ale także i tych, którzy o Mazurach dużo już wiedzą.
Autor opowiadał m.in. o religii Mazurów oraz historii regionu i ludzi. Po spotkaniu można było nabyć książki Oficyny Wydawniczej „Retman”, której pan Waldemar jest właścicielem i redaktorem.