Lokalny Klubu Kodowania w bibliotece

Dnia 16.06.2017 r. w Pracowni Komputerowej Biblioteki Publicznej w Gołdapi po raz kolejny spotkali się uczestnicy Lokalnego Klubu Kodowania. Na warsztatach kodowaliśmy w języku SCRATCH korzystając przy okazji z robotów FINCH. Uczestnicy dowiedzieli się, co trzeba zrobić by bezduszny robot działał, więc wspólne napisaliśmy kod programu odpowiadający za jakikolwiek ruch i sterowanie. Okazało się, iż to nie było takie straszne i trudne. Po chwili wstępu uczestnicy sami potrafili zmieniać parametry sterowania-choćby prędkość, z jaką może poruszać się FINCH. Gdy robotami już można było sterować z poziomu klawiatury, zorganizowaliśmy zawody, w których liczyła się nie tylko prędkość, ale też i precyzja. Wszystko podobało się uczestnikom na tyle, że skończył się czas zajęć a chęci zabawy jeszcze były. W związku z tym zapraszamy wszystkich na kolejne warsztaty, o których poinformujemy w plakatach jak i stronach internetowych.