Projekt dla bibliotekarek i bibliotekarzy chętnych do działania, lubiących pracę z młodzieżą i biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Stwarza okazję do wykorzystania wiedzy i doświadczenia oraz twórczego spędzenia czasu przy wykorzystaniu zasobów, sprzętu i lokalu biblioteki.

Celem programu jest wspieranie uczestników w realizacji lokalnych projektów adresowanych do młodzieży w trzech ścieżkach tematycznych:

Młodzieżowe kluby filmowe – projekt dla pasjonatów kina
Bibliotekarze stworzą minifilmoteki i poprowadzą młodzieżowe kluby filmowe. CEO przekaże im informacje o działaniu dyskusyjnych klubów filmowych od strony formalnej, a także podstawową wiedzę o filmie i metodach prowadzenia zajęć filmowych z młodzieżą. Oprócz materiałów filmowych przygotowanych na potrzeby programów CEO, zaoferujemy również scenariusze zajęć z wykorzystaniem aktywnych metod pracy.

Literacki Atlas Polski – biblioteka w terenie
Przygotujemy bibliotekarzy do poprowadzenia projektu polegającego na odkrywaniu i dokumentowaniu lokalnego dziedzictwa literackiego. Przekażemy wiedzę i sprawdzone metody pracy z młodymi ludźmi przy opisywaniu miejsc obecnych w literaturze lub związanych z życiem pisarzy, poetów, znanych dziennikarzy. Zdjęcia, opisy interesujących postaci, a nawet krótkie relacje filmowe z miejsc z nimi związanych będzie można umieszczać na portalu Mapa Kultury – internetowym narzędziu wykorzystującym metodę Wiki, a także w serwisie edukacyjnym CEO – EduTuba.

Ślady przeszłości – coś dla miłośników zabytków
Chętnych nauczymy, jak wspierać młodzież w poszukiwaniu informacji oraz dokumentów opowiadających o przeszłości regionu i swojej miejscowości. CEO wyposaży bibliotekarzy w materiały edukacyjne pomocne przy identyfikowaniu obiektów historycznych, porządkowaniu faktów, poznawaniu tradycji lokalnych, poszukiwaniu wielokulturowych korzeni i odkrywaniu legend. W ramach tej ścieżki na portalach Mapa Kultury i EduTuba będzie można umieszczać opisy, zdjęcia i krótkie relacje filmowe z ciekawych miejsc.

Pomagamy w realizacji projektu poprzez:

  1. Dwudniowe szkolenie stacjonarne w Warszawie (4-5.11.2010), w czasie którego uczestnicy zapoznają się z celami, metodami pracy, zasadami współpracy oraz będą mieli możliwość poznania trzech proponowanych ścieżek tematycznych.
  2. Kurs internetowy dostosowany do tematyki projektów i indywidualnych potrzeb uczestników – od listopada 2010 do czerwca 2011 r.

Kurs składa się z 7 modułów, w każdym z nich uczestnicy otrzymują pakiet materiałów pomocniczych z dokładnym opisem poszczególnych etapów, propozycjami zadań i wskazówkami organizacyjnymi. Kurs jest prowadzony metodą coachingu – każdy uczestnik ma indywidualny kontakt ze swoim mentorem, który komentuje jego działania. Kurs jest skorelowany z działaniami praktycznymi. Uczestnicy mają możliwość prezentacji efektów pracy oraz wymiany doświadczeń.

W trakcie trwania projektu zapewniamy:

  • materiały pomocnicze,
  • stały kontakt z ekspertami i praktykami,
  • możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami,
  • promocję dobrych praktyk.