Listy do św. Mikołaja

Pisanie listów do św. Mikołaja jest pięknym zwyczajem, dzięki któremu doświadczamy magicznej atmosfery świąt. W dniach 4 – 5 grudnia do filii bibliotecznej w Grabowie przybyli uczniowie kl. I – II z miejscowej szkoły podstawowej, aby kultywować tę tradycję. Po krótkiej rozmowie na temat symboli bożonarodzeniowych dzieci z entuzjazmem przystąpiły do pisania listów. Uczestnicy spotkania z radością odczytali swoje prośby do naszego dobroczyńcy. Świąteczna korespondencja trafiła do koperty z adresem Mikołaja w Laponii. Mamy nadzieję, że otrzyma on wszystkie listy i szczodrze obdaruje dzieci.

spacer