Lipiec z legendami

Zakończyliśmy prezentację cyklu legend i podań z Warmii i Mazur „Z dziada pradziada przekazywane, a mało nam znane”. Przez sześć dni lipca można było zapoznać się z legendami, które zaprezentowały bibliotekarki i polonistki gołdapskich szkół podstawowych. Już w ubiegłym roku podobne przedsięwzięcie miało powodzenie, kiedy to zaprezentowaliśmy cykl Mity, legendy i podania z naszego regionu.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom oraz lektorom za udział w cyklu Legendy i podania z Warmii i Mazur:
– Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
– Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
– Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
– Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi