„Lekcje przestrogi” w bibliotece

11 września w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi odbyła się lekcja biblioteczna na temat przemocy. Uczestniczyli w niej gołdapscy gimnazjaliści z klasy II „c” (29 uczniów) wraz z wychowawczynią panią Anetą Wojnar-Konopką. Młodzież zapoznała się z pojęciem przemocy, następnie obejrzała krótki film z cyklu Lekcje przestrogi, pt.: „Oni”. Tematem przewodnim filmu, który nawiązywał do przemocy stosowanej przez miejscowego bandziora, dla którego liczą się tylko siła i pieniądze. Uczniowie dość chętnie uczestniczyli w dyskusji nt. aktów przemocy, ich rodzajach, motywach i skutkach zapoczątkowanej przez pracownika Działu Zbiorów Specjalnych Emilię Buraczewską prowadząca lekcję. Młodzież zauważa przejawy przemocy w swoim środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Wiedzą też, że nie można pozostać wobec przemocy obojętnym, co było podkreślane podczas rozmowy. Ćwiczenie – pogadanka na podstawie opisu sytuacji nakreśliła uczestnikom uczucia, jakie może przeżywać ofiara i sprawca przemocy oraz jakie mogą być konsekwencje i późniejsze kontakty z ludźmi dla obydwu stron. Lekcja odbyła się w ramach szkolnej godziny wychowawczej.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi posiada w swoich zbiorach filmy edukacyjne podkreślające problematykę dotycząca wychowania młodzieży, które będą wykorzystywane podczas lekcji bibliotecznych.