Lekcje przestrogi w Bibliotece

Kolejne klasy (3 a i 2 b) z naszego gołdapskiego gimnazjum zapoznały się ze zjawiskiem przemocy w ramach lekcji multimedialnych w piątek 23go listopada. Uczniowie przybyli wraz z wychowawczyniami: panią Beatą Brzozowską i Urszulą Bernatowicz-Nyga. Na początku lekcji poznali pojęcie, rodzaje, odmiany i kierunki przemocy, następnie obejrzeli film na podstawie sztuki teatralnej, pt.: „Oni”. Po filmie odpowiedzieli na kilka pytań z nim związanych i zapoznali się z przyczynami i skutkami przemocy. Ważnym punktem lekcji było pokazanie strony Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, której działalność jest konkretnym przykładem przeciwdziałania przemocy. Dzięki temu młodzież została uwrażliwiona na to, by nie być obojętnym na akty i przejawy przemocy i zawsze na nie reagować. Na koniec bibliotekarz przeprowadzający zajęcia przedstawił kilka przykładów pozycji książkowych dotyczących przemocy w różnych aspektach, dostępnych w naszej bibliotece osobom zainteresowanym. Po braku pytań, zakończył lekcję dziękując za uwagę. Lekcje przestrogi odbywają się w ramach szkolnych godzin wychowawczych. Może w nich uczestniczyć każda klasa po uprzednim umówieniu terminu z pracownikiem Działu Zbiorów Specjalnych biblioteki – Emilią Buraczewską; tel. kontaktowy: 87 615 48 81. Zapraszamy!